X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 12 مهر 1399

  بازدید مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی (9/7/99)

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه 9/7/99 مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی در بیمارستان آیت الله طالقانی (ره) و پایگاه شماره 3 رزمندگان بازدید نمودند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز