X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 19 مهر 1399

  بازدید معاون گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان آیت الله طالقانی (ره)

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه 15/7/99 خانم دکتر چهره از کارآموزی دانشجویان مامایی ترم 3 و  5در بخش های ادمیت،زایشگاه واقع در بیمارستان آیت االله طالقانی (ره) بازدید نمودند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز