X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 مهر 1399
برگزاری جلسه مصاحبه عمومی  دواطلبان رشته فوریت پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی

  برگزاری جلسه مصاحبه عمومی دواطلبان رشته فوریت پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

مصاحبه عمومی داوطلبان رشته فوریت پزشکی روزهای شنبه و یکشنبه 19/7/99 لغایت 20/7/99 با حضور اعضا هیئت علمی دانشکده در محل دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه مصاحبه عمومی  دواطلبان رشته فوریت پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی
  • برگزاری جلسه مصاحبه عمومی  دواطلبان رشته فوریت پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی
ثبت امتیاز