X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 18 آبان 1399

  برگزاری جلسه گروه پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه 18/8/99 جلسه گروه پرستاری با حضور مدیر گروه و اعضا گروه پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد در این جلسه در مورد مسائل موجود به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز