X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 24 آبان 1399

  بازدید مدیرگروه مامایی از فیلد آموزش بالینی بیمارستان آیت االله طالقانی و پایگاه بهداشتی رزمندگان

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه 19/8/99 مدیرگروه مامایی ازکارآموزی دانشجویان  در بیمارستان آیت الله طالقانی و پایگاه رزمندگان بازدید نمودند در این بازدید کیفیت آموزش بالینی مورد ارزیابی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز