X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 20 دی 1399

  بازدید مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان آیت الله طالقانی (ره)

امتیاز: Article Rating

روز سه شنبه 16/10/99 مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان آیت الله طالقانی (ره) بازدید نمود.در این بازدید روند برگزاری کارآموزی ها مورد ارزیابی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز