X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399

  برگزاری کارگاه حضوری "اصول تئوری و بالینی IUD گذاری" ویژه دانشجویان مامایی ترم 7

امتیاز: Article Rating

در راستای برنامه های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی مامایی با همکاری گروه مامایی در تاریخ 20/10/99 و 23/10/99 از ساعت 12 الی 14 اقدام به برگزاری کارگاه حضوری "اصول تئوری و بالینی IUD گذاری" ویژه دانشجویان مامایی ترم 7 نمود.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز