X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1399

  برگزاری جلسه گروه مامایی

امتیاز: Article Rating

روز چهارشنبه 24/10/99 جلسه گروه مامایی با حضور اعضا گروه و مدیر گروه مامایی به صورت مجازی برگزار گردید در این جلسه در مورد برنامه ریزی واحد های ترم آینده به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز