X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 27 بهمن 1399

  برگزاری جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

امتیاز: Article Rating

روز یکشنبه 26/11/99 جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی  دانشکده پرستاری و مامایی با حضور اعضا شورا برگزار شد در این جلسه درخواست های دانشجویان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز