X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 14 فروردین 1400

  برگزاری کارگاه مجازی "تفسیر ECG" توسط انجمن علمی پرستاری

امتیاز: Article Rating

در راستای برنامه های توانمندسازی دانشجویان، انجمن علمی پرستاری اقدام به برگزاری کارگاه مجازی "تفسیر ECG" نموده است. کارگاه حاضر ویژه دانشجویان مامایی، پرستاری و فوریتهای پزشکی در تاریخ 19/12/99، 20/12/99 و 21/12/99  از ساعت 20 الی 22 توسط جناب آقای بسطامی برگزار گردید

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز