X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 فروردین 1400

  بازدید معاون گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه 16/1/1400 توسط معاون گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بخش های لیبر و کلینیک زنان بیمارستان آیت الله طالقانی بازدید بعمل آمد در این بازدید کیفیت آموزش بالینی مورد بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز