X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 25 آبان 1400

  بازدید مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بیمارستان

امتیاز: Article Rating

روز دوشنبه  24/8/1400مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان در بخش های مختلف بیمارستان آیت طالقانی(ره) بازدید نمودند در این بازدید ضمن بررسی کیفیت آموزش بالینی در مورد مسائل و مشکلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز