X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 29 آذر 1400

  برگزاری کارگاه ایمنی بیمار

امتیاز: Article Rating

كارگاه " ايمني بيمار" جهت دانشجويان داخلي جراحي ورودي هاي قبل از مهر 1400 با تدريس جناب آقاي دكتر حميد تقي نژاد بصورت آنلاين در مورخ 15/09/1400 راس ساعت 8:30 برگزار گرديد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز