X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 18 اردیبهشت 1401

  بازدید مدیرگروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی

امتیاز: Article Rating

در روز دوشنبه  مورخ  5/2/1401، بازدید مدیرگروه مامایی از کارآموزی های دانشجویان در بخش های مختلف بیمارستان آیت طالقانی(ره) با هدف بررسی اجرای آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای و بررسی مسائل و مشکلات آموزش در بالین انجام گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز