طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles

(آرشیو نویسنده siahbani)

17
چکیده:    - برگزاری جلسه تعیین عنوان پروپوزال دانشجویان ارشد  (ساعت 12 شنبه 16/4/97 ) - مصاحبه جذب هیئت علمی بالینی گروه مامایی    (ساعت 13 – 9 شنبه 16/4/97 ) - مصاحبه جذب هیئت علمی بالینی گروه پرستاری    (ساعت 12 – 9 یکشنبه 17/4/97 ) - انجام تسویه حساب دانشجویان رشته پرستاری ... ادامه »
جستجو