طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
08
چکیده: صبح روز سه شنبه مورخ 8/3/97 ، توسط ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی از کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دربیمارستان شهید مصطفی (ره) با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
08
چکیده: صبح روزسه شنبه مورخ 8/3/97، توسط ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی از کاراموزی دانشجویان این دانشکده در بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)  با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
08
چکیده: صبح روز دوشنبه مورخ 7/3/97، شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی گروه مامایی در محل دفتر مدیر گروه به منظور بحث وبررسی در مورد رشته های میان رشته ای در گروه تشکیل گردید  .
08
چکیده:  روز یکشنبه مورخ 6/3/97، توسط مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی واقع در بیمارستان آیت ا... طالقانی با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
07
چکیده: روز یکشنبه مورخ 6/3/97، کارگاه آموزشی « ایمنی بیمار»  با سخنرانی دکتر حمید تقی نژاد ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی جهت دانشجویان پرستاری ترم 6 در محل کلاسهای آموزشی دانشکده برگزار گردید.
07
چکیده:  صبح روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 ، کارگاه آموزشی مبتنی بر شواهد  توسط دکتر مصیب مظفری جهت دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری دربیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)  برگزار گردید .
05
چکیده: صبح روز چهارشنبه مورخ 2/3/97 ، کارگاه آموزشی نسخه نویسی در مامایی با سخنرانی اعضاء هیئت علمی گروه مامایی جهت دانشجویان ترم 6 مامایی و دانشجویان ترم 3 ناپیوسته مامایی در محل کلاسهای آموزشی دانشکده برگزار گردید .
05
چکیده: - جلسه پراتیک ( جهت رؤیت پاکت های استعلام و تأیید خرید مانکن ها )   ( ساعت 12/30 شنبه  5/3/97 ) - کارگاه   «  ایمنی بیمار  » کارشناسی پرستاری دانشکده         ( ساعت 14 – 12   شنبه 5/3/97  ) - جلسه شورای نظارت بر انجمن علمی دانشکده پرستاری و... ادامه »
02
چکیده: صبح روز سه شنبه مورخ 1/3/97 ، توسط مدیر پرستاری از کارآموزی دانشجویان پرستاری  دربیمارستان شهید مصطفی (ره) با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
02
چکیده: صبح روز سه شنبه مورخ  1/3/97 ، جلسه ای با حضور مدیر گروه پرستاری ، مسئولین بیمارستان شهید مصطفی (ره) برگزار گردید . در این جلسه مشکلات دانشجویان مطرح و تصمیمات لازم درخصوص کلاس اختصاصی دانشجویان پرستاری و مشلات سلف سرویس اتخاذ گردید .
02
چکیده: روزسه شنبه مورخ 1/3/97 ، توسط معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی ، مدیران گروهای پرستاری ومامایی و معاون گروه پرستاری با هدف بررسی بخشهای مختلف بیمارستان کوثر از نظر تعداد بیمار و تجهیزات جهت اعزام دانشجویان در عرصه بازدید بعمل آمد.  
02
چکیده: صبح روزسه شنبه مورخ 1/3/97، شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی گروه مامایی در محل دفتر معاون محترم آموزشی پژوهشی دانشکده با هدف بررسی فرمهای ارزیابی فاینال مامایی برگزار شد .
31
چکیده: جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی روزیکشنبه  مورخ 30/02/97 با حضور اعضاء شورا و درمحل دفتر ریاست محترم دانشکده تشکیل گردید در این جلسه درخواستهای دانشجویان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .
31
چکیده: جلسه شورای تحصیلات  تکمیلی دانشکده روزیکشنبه مورخ 30/02/97  با حضور اعضاء شورای  در محل دفتر ریاست محترم دانشکده برگزار گردید ، در این جلسه مسایل و مشکلات دانشجویان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .
31
چکیده:  صبح روز یک شنبه مورخ 30/2/97 ، توسط مدیر گروه مامایی به منظور بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان مامایی در بیمارستان آیت ا.... طالقانی بازدید بعمل آمد.
صفحه 3 از 47ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها   
جستجو