طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
27
چکیده: هشتمین نشست کمیته علمی آزمون آسکی  (osce) در تاریخ 25/6/1392 با حضور کلیه اعضاء کمیته آسکی(گروه مامایی) در دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید، در این نشست اعضاء کمیته، ایستگاه های طراحی شده آزمون آسکی گروه مامایی را مورد بازبینی و اصلاح قرار دادند و در نهایت محتوا و چک لیست های ارزشیابی ایستگاه های طراحی شده تعیین گردید.
25
چکیده: در تاریخ 23/6/1392 هفتمین نشست کمیته ارزشیابی بالینی ساختارمند عینی (osce) با حضور کلیه اعضاء کمیته در دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید، در این نشست اعضاء کمیته، ایستگاه های طراحی شده آزمون آسکی رشته پرستاری که در اوایل مهر ماه برگزار خواهد شد را مورد بازنگری قرار دادند و همچنین محتوا و چک لیست های ارزشیابی هر ایستگاه نهایی و امکانا... ادامه »
16
چکیده: به  اطلاع دانشجویان پرستاری ورودی 89،مامائی ورودی 89  می رساند، امتحان OSCE جهت ارزشیابی قبل از ورود به عرصه به تاریخ  01/07/92 برای گروه پرستاری و 30/06/92 برای گروه مامائی موکول شد.
29
چکیده: دومین جلسه استاد مشاور در سال 92 در ساعت 11-9 با حضور اساتید مشاور در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.  در این جلسه اعضاء در زمینه رفع مشکلات و موانع موجود در ارتباط با مشاوره دانشجویی به بحث و تبادل نظر پرداختند
29
چکیده: اولین جلسه استاد مشاور در سال 92 در ساعت 13-11 با حضور اساتید مشاور در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد. در این جلسه  بر اهمیت و ضرورت موضوع مشاوره دانشجویی و پویا سازی آن تأکید شد.
18
چکیده: کارگاه یکروزه " تفسیر پاپ اسمیر " در تاریخ 17/4/1392 توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در محل سالن مرکز توسعه معاونت آموزشی جهت پزشکان و کارشناسان پرستاری و مامایی سطح استان برگزار گردید. در این کارگاه مباحث اپیدمیولوژی وعوامل خطرسرطان سرویکس، آناتومی سرویکس، نحوه اسمیربرداری، تفسیر پاپ اسمیرغیر طبیعی، سیتولوژی و روشهای تشخیصی و درمانی ... ادامه »
16
چکیده: با کمال مسرت به اطلاع می رسانددانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام موفق به کسب مجوز مجله پرستاری در سالمندی شده است. بدینوسیله از اساتید، دانشجویان و محققین محترم دعوت می شود مقالات خود را به آدرس وبسایت مجله (  www.IJGN.medilam.ac.ir)      
11
چکیده: به اطلاع کلیه اعضاء کمیته علمی آزمون آسکی دانشکده می رساند جلسه آینده کمیته (نشست ششم) در تاریخ یکشنبه 16/4/92 برگزار خواهد گردید.
04
چکیده:   در تاریخ 2/4/1392 چهارمین نشست کمیته علمی آزمون آسکی با حضور کلیه اعضاء کمیته در دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد. در این نشست اعضاء کمیته علمی آزمون آسکی، ایستگاه های آزمون آسکی رشته پرستاری که جهت ورود به دوره کارآموزی در عرصه در پایان شهریور ماه 1392 برگزار می شود را طراحی کرده و همچنین امکانات مورد نیاز هر ایستگاه را م... ادامه »
04
چکیده: در تاریخ 10/4/92 پنجمین نشست کمیته علمی آزمون آسکی با حضور اعضای کمیته و گروه مامائی در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد، در این نشست ایستگاه ها و محتوای آزمون آسکی گروه مامائی که قرار است در پایان شهریور ماه 1392 جهت ورود به دوره کارآموزی در عرصه برگزار شود، طراحی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
28
چکیده: سمینار دانشجویی با عنوان اورژانس های مامائی در تاریخ 27/3/92 توسط دانشجویان در عرصه مامائی در محل سالن مرکز توسعه معاونت آموزشی برگزار گردید. در این سمینار یک روزه دانشجویان مامائی مباحث خونریزی بعد از زایمان، فشار خون در بارداری، زایمن سخت و بررسی وضعیت جنین حین زایمان را با نظارت مدیرگروه و اعضای هیئت علمی گروه مامائی ارائه نمودند.
28
چکیده: کارگاه یک روزه نسخه نویسی در مامائی توسط آقای دکتر ولیزاده و خانم سهرابی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در محل سالن مرکز توسعه معاونت آموزشی جهت کارشناسان مامائی سطح استان برگزار گردید. در این کارگاه مباحث حدود و اختیارات کار ماما، تجویز داروهای مجاز توسط ماما، اصول صحیح نسخه نویسی، طبقه بندی داروها و تداخلات دارویی در بارداری و شیردهی توسط اساتید ارائ... ادامه »
16
چکیده: در تاریخ 15/12/91 سومین نشست کمیته علمی آزمون آسکی با حضور کلیه اعضاء کمیته و مربیان شرکت کننده در آزمون آسکی در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد ، در این نشست تجربه برگزاری اولین آزمون آسکی و بازخوردهای حاصله از آزمون مذکور مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین در این نشست راهکارها  و پیشنهاداتی جهت برگزاری بهتر آزمون های آتی از سوی مربیان و اعضای ک... ادامه »
14
چکیده: در تاریخ 12/12/1391 جلسه معاون محترم تحقیقات و فنآوری دانشگاه با حضور مسئولین و اساتید دانشکده پرستاری و مامائی در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. در این جلسه معاون تحقیقات و فنآوری در جریان آخرین پیشرفت های پژوهشی دانشکده قرار گرفتند و در مورد برخی از مسائل مهم پژوهشی بحث و تبادل نظر گردید. ادامه »
02
چکیده: اولین آزمون ورود به عرصه ی مامائی دانشکده پرستاری و مامائی با شرکت دانشجویان کارشناسی پیوسته مامائی با استفاده از آزمون OSCE در تاریخ 30/11/91 در مرکز مهارت های بالینی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام توسط اعضای گروه مامائی و با همکاری کمیته ارزشیابی بالینی برگزار گردید. ادامه »
صفحه 46 از 47ابتدا   قبلی   38  39  40  41  42  43  44  45  [46]  47  بعدی   انتها   
جستجو