طراحی سایت
DnnForge - NewsArticles
18
چکیده: جلسه اعضای هیئت علمی دانشکده ( ساعت 12   شنبه 18/9/96  ) - بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی  ( صبح شنبه 18/9/96   ) - بازدید معاون مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی (  ساعت 16-14  سه شنبه 21/9/96  ) - پیگیری اختصاص کلاس جهت دانشجویان پرستاری و فوریت های پزشکی در بیمارستان امام خمینی (... ادامه »
11
چکیده: صبح روز شنبه مورخ 11/9/96 ، توسط مدیر گروه پرستاری از وضعیت آموزش بالینی دانشجویا ن پرستاری در بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید بعمل آمد .
11
چکیده: روز چهارشنبه مورخ 9/9/96 ، توسط خانم دکتر اطاقی کارگاه مهارتهای تحصیلی جهت دانشجویان ترم اول رشته های پرستاری ومامایی در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری ومامایی برگزار شد .
11
چکیده: - ارزیابی سامانه پایش برنامه عملیاتی وزارت    ( شنبه 11/9/96) - جمع آوری مستندات بین المللی سازی دانشگاه  ( ساعت  9 – 8  شنبه  11/9/96  ) - جلسه گروه مامایی    ( ساعت 14- 12  شنبه  11/9/96   ) - بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی     (... ادامه »
08
چکیده: گروه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی در برگزاری کارگاه آموزش فوریت های مامایی که جهت ماماهای شاغل در استان در تاریخ 7/9/96 در سالن کنفرانس ستاد دانشگاه با هماهنگی امورمامایی معاونت درمان برگزار گردید ،مشارکت داشتند .
08
چکیده: صبح روز چهارشنبه مورخ 8/9/96 ، معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده با هدف بررسی وضعیت نظم و حضورمربیان ودانشجویان با همراهی آقای چشمه چاهی ناظر کارآموزی ها ، از کارآموزی دانشجویان پرستاری وفوریت پزشکی در بیمارستان امام خمینی (ره) بازدید نمودند .
08
چکیده: جلسه ژورنال کلاب با موضوع « خودکشی در سالمندی » ، صبح روز چهارشنبه مورخ 8/9/96 با حضور دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی و با نظارت خانم دکتراطاقی در سالن کنفرانس مرکزروان پزشکی آیت ا... طالقانی (ره) برگزار شد .
07
چکیده: عصرروز شنبه مورخ 4/9/96، توسط مدیر گروه مامایی از وضعیت آموزش بالینی دانشجویان درعرصه مامایی در بخش زایشگاه بیمارستان آیت ا... طالقانی (ره) بازدید بعمل آمد.
04
چکیده: - راه اندازی نهایی سیستم گرمایشی دانشکده و آزمایشگاه ها    ( شنبه  4/9/96  ) - بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی    ( صبح  شنبه 4/9/96  ) - بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی    ( ساعت  16 – 14  شنبه  4/9/96 ) - پیگیری پرداخت حق الزحمه کار... ادامه »
04
چکیده: روز چهارشنبه مورخ 1/9/96 به منظور توانمند سازی دانشجویان پرستاری ترم پنجم پرستاری ،از مراکز توانبخشی کوثر وآینه در آینه شهر ایلام توسط دانشجویان ومربی مربوطه آقای صابری نژاد بازدید بعمل آمد .
04
چکیده: صبح روز چهارشنبه مورخ 1/9/96 راٌس ساعت 12 ، جلسه ای با حضور دانشجویان مشروطی در نیمسال گذشته ومعاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ، مدیران گروههای آموزشی پرستاری ومامایی ،مسئول آموزش و اساتید مشاور مربوطه در محل دفتر معاونت آموزشی دانشکده برگزار گردید . در این جلسه اعضای حاضر، در خصوص علل وعوامل احتمالی افت تحصیلی دانشجویان و راهکارهای کنترل و پیشگیری از... ادامه »
04
چکیده: صبح روز چهارشنبه مورخ 1/9/96 ، توسط مدیر گروه پرستاری از وضعیت آموزش بالینی دانشجویان پرستاری و همچنین وضعیت پاویون های آنها در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) بازدید بعمل آمد .
04
چکیده: صبح روز چهارشنبه مورخ 1/9/96 ، توسط معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده پرستاری ومامایی  و مدیر گروه مامایی جهت بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان ترم سوم پرستاری ازمراکز بهداشتی شماره 1 و8 بازدید بعمل آمد.
04
چکیده: عصر روز سه شنبه  مورخ30 /8/96 ، معاون مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان ناپیوسته مامایی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)بازدید نمودند.
04
چکیده: جلسه گروه پرستاری در تاریخ 30/8/96 با هدف تهیه لاگ بوک فوریت های پزشکی در دفتر ریاست دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید.
صفحه 7 از 42ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها   
جستجو