X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: شنبه 18 آبان 1398

  قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی

امتیاز: Article Rating

جهت دریافت راهنمای تکمیل پروفایل علم سنجی و شیوه ارزشیابی فعالیت های دانش پژوهی آموزشی به صفحه پژوهش سایت دانشکده مراجعه شود.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز