X

اطلاعیه ها

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 24 اردیبهشت 1398

  برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی دانشجویان با آئین نامه بنیاد ملی نخبگان

امتیاز: Article Rating

با توجه به شروع فراخوان بنیاد علمی نخبگان برای استفاده دانشجویان از تسهیلات و جایزه های بنیاد ملی نخبگان در خرداد ماه 98،یک کارگاه آموزشی تحت عنوان "آشنایی دانشجویان با آیین نامه ها،نحوه استفاده از تسهیلات و جایزه های بنیاد ملی نخبگان " با حضور رئیس محترم بنیاد ملی نخبگان استان روز یکشنبه مورخ 29/2/98 ساعت 13-11:30 در سالن توسعه آموزش پزشکی واقع در طبقه دوم معاونت آموزشی برای دانشجویان برگزار می گردد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز