X

مسئول دفتر

حوزه رياست دانشكده مسئول دفتر

نام و نام خانوادگي: فاطمه جعفرزاده
مقطع تحصيلي: دیپلم
پست سازمانی : مسئول دفتر
شماره تماس : 08432227123

 

شرح وظايف:
1- برقراري ارتباط تلفني سرپرست با قسمتهاي مختلف .
2- تعيين برنامه هاي بازديد طبق نظر  ودستور سرپرست .
3- تهيه ليست متقاضيان ملاقات با سرپرست وتعيين ساعات ملاقات براي آنها پس از تصويب سرپرست .
4- تنظيم برنامه روزانه ، هفتگي وماهانه سرپرست برحسب نياز .
5- مرتب نمودن نامه هائيكه سرپرست بايد مطالعه يا امضاء نمايد وبرگشت آنها به واحدهاي مربوطه .
6- تنظيم اوقات جلسات وكميسيونهائيكه در دفتر سرپرست تشكيل ميشود .
7- جمع آوري وآماده نمودن اسناد وسوابق مربوط به جلسات اداري براي مطالعه قبلي سرپرست .
8- ياد داشت وياد آوري تاريخ تشكيل كنفرانسها وجلسات اداري .
9- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق .