طراحی سایت
معاون دانشکده

  نام و نام خانوادگي:  خانم اشرف دیرکوند مقدم

مقطع تحصيلي:  کارشناسی ارشد
رشته تحصيلي: بهداشت باروری

ایمیل:Direkvand -a@medilam.ac.ir
رتبه دانشگاهي : مربی
تلفن : 08432237954

ساعات هفته ملاقات با دانشجو : روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت 10-12
ساعات هفته ملاقات با اساتید : روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ساعت 10-12

جستجو