X

رزومه اساتید دانشکده

 

نام و نام خانوادگی

رزومه فارسی

Cv English

دکتر اشرف دیرکوند مقدم

لینک

لینک

دکتر معصومه شوهانی

لینک

لینک

دکتر نسرین غیاثی لینک  

 

دکتر مصیب مظفری

لینک

لینک

دکتر حمید تقی نژاد

 

لینک

دکتر آرمان آزادی

 

لینک

دکتر افسانه رئیسی فر

لینک

 

دکتر نسیبه شریفی

لینک

لینک

دکتر معصومه اطاقی لینک لینک
دکتر صفورا طاهری لینک لینک
دکتر راژان چهره لینک  
خانم سارا محمد نژاد   لینک
آقای حمید حیدر زاده لینک لینک
آقای اسد ایمانی   لینک
خانم حدیث نظری   لینک
خانم الهه بهرامی وزیر لینک لینک
خانم نازنین رضایی لینک لینک
خانم مهناز شفیعیان   لینک
  خانم ملوک جعفر پور   لینک
  خانم زینب سهرابی لینک