X

 

1- کارگروه "تربیت نیروهای حد واسط"

 مسئول کارگروه : جناب آقای دکتر حمید تقی نژاد

کارشناس کارگروه: سرکارخانم سارا محمدنژاد
اعضای کارگروه: جناب آقای عبداله نورمحمدی-جناب آقای محمدرضا منصوری-سرکار خانم معصومه مالک-سرکار خانم الهام داودیان
 

  گزارشات

  بسته

 مکاتبات

 
 

 

 

 

 

 

 

2- کارگروه "توسعه برنامه های میان رشته ای": 

مسئول کارگروه : سرکار خانم دکتر  معصومه شوهانی

کارشناس کارگروه: سرکار خانم  مهناز شفیعیان

اعضای کارگروه: سرکار خانم ملوک جعفرپور- سرکار خانم زینب سهرابی- آقای محمد رضا بسطامی

 

گزارشات      بسته             مکاتبات                 

 

 

 

 

 

3- کارگروه "نقشه علمی دانشگاه"

مسئول کارگروه: سرکار خانم دکتر معصومه اطاقی

کارشناس کارگروه : سرکار خانم پرند سلیمانی فرد

اعضای کارگروه :سرکار خانم مهناز شفیعیان - سرکار خانم فریده دشتبانی- جناب آقای  علی اکبر جمالوندی

 

گزارشات           بسته                   مکاتبات