X

منتورینگ دانشکده پرستاری و مامایی

اهداف واحد منتورینگ دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

در منتورینگ یک فرد با تجربه و قابل اعتماد  )منتور(  یک شخص دیگر  )منتی(  را در تمام زمینه­های پیشرفت تحصیلی راهنمایی می­کند. واحد منتورینگ زیرمجموعه­ای از معاونت آموزشی دانشکده است که هدف آن راهنمایی دانشجویان و پشتیبانی از آنان در دوره تحصیل می باشد و حیطه های حمایت تحصیلی و روانی اجتماعی را در بر می­گیرد.

 

اهداف

 

1-  کمک به دانشجویان علاقمند در جهت  بهبود و ارتقای وضعیت آموزشی آنان

2- ایجاد زمینه مناسب برای شکوفایی استعداد و  برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان و بهره گیری از توانمندی های ایشان ( منتورها) جهت راهنمایی و کمک به دیگر دانشجویان ( منتی ها)

3- ارائه و معرفی منابع آموزشی و کمک آموزشی مناسب و به روز به دانشجویان

4-  برانگیختن روحیه علم آموزی و رقابت علمی میان دانشجویان

5- ارتقا سلامت روحی و روانی

6-  هم اندیشی با اساتید دانشکده و نشست های آموزشی

7- برگزاری کارگاه برای آموزش منتورها

8- مطالعات و پژوهش مرتبط با مبحث منتورینگ

9-  نشر و ترویج منابع مختلف علمی مرتبط با رشته در ارتباط با منتی ها

10-  جهت ارتقا سلامت روحی و روانی، در صورتیکه مشکلات روحی در دانشجویان منتی مشاهده گردد، آنان را برای مراجعه به مرکز مشاوره مستقر در دانشگاه تشویق نمایند.

11- برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی واحدهای تئوری و بالینی

12- برگزاری جلسات منتور - منتی

13-  برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره­ها، کارگاه­ها و کنفرانس­ها بعد از کسب مجوز از واحدهای مرتبط

14-  تولید و انتشار محتوای آموزشی به صورت کتاب، عکس، نشریات الکترونیکی و فیلم آموزشی

15- برنامه ریزی و اجرای بازدید از دانشکده و محیط های بالینی برای آشنایی دانشجویان جدیدالورود با ساختار آنها

16-  اطلاع رسانی درخصوص کلیه فعالیت های مرتبط با اهداف واحد منتورینگ

17-  حمایت و تشویق معنوی دانشجویان کوشا و رتبه های برتر آموزشی و پژوهشی