طراحی سایت

سمعی بصری دانشکده مجهز به 9 دستگاه کامپیوتر، 7 عدد پروژکتور و 6 عدد ویژیولایزر برای پیشبرد اهداف آموزشی دانشکده می باشد.

 

جستجو