X

آقای دکتر مصیب مظفری
خانم مریم دلشادی(دبیر کمیته)
خانم زینب سهرابی
آقای فریدون صابری نژاد
خانم فریده دشتبانی
خانم ملوک جعفرپور
خانم بتول سلیمان نژاد
خانم صدیقه کریمی
خانم فروزان کامران
آقای مهدی زرین سبب
خانم سارا محمد نژاد

خانم شیدا ایمانی

خانم ناهید منصورپور
خانم پروین احمدی
آقای محمدرضا بسطامی
خانم دکتر معصومه اطاقی