برای دریافت برنامه کارآموزی ترم جدید به قسمت تابلو آموزشی مراجعه کنید.


اسامی دانشجویان برتر (اول تا سوم) نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 دانشکده پرستاری و مامایی

اخبار حداقل

   بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی از مرکز نگهداری سالمندی آرامش شهرستان ایوان (یکشنبه, 31 اردیبهشت,1396)
در راستای توانمند سازی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری در تاریخ شنبه 30/2/96 ،بازدید علمی از سرای سالمندان شهرستان ایوان با حضور خانم دکتر اطاقی و دانشجویان کارشناسی ارشد سالمندی به عمل آمد.

  برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 30/2/96 لغایت 3/3/96 ) (یکشنبه, 31 اردیبهشت,1396)
- پیگیری ثبت اطلاعات کار گروه توسعه برنامه های میان رشته ای در سایت  دانشکده   ( شنبه 30/2/96 ) - بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری از مرکز نگهداری سالمندان ایوان ( شنبه 30/2/96 ) - برگزاری جلسه طرح تحول نظام آموزش « گزارش بسته توسعه هدفمند و مأموریت گرایی برنامه های آموزش عالی پزشکی »...

  برگزاری جلسه نمایندگان دانشجویان با مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی (چهارشنبه, 27 اردیبهشت,1396)
جلسه نمایندگان دانشجویان پرستاری و مامایی روز دوشنبه مورخ25/2/96  ساعت 12:45در محل دفتر ریاست محترم دانشکده و با حضور مسئولین دانشکده برگزار شد . در این جلسه نمایندگان کلاس ها به بیان مشکلات موجود پرداخته و در پایان تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

  برگزاری نشست اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی (چهارشنبه, 27 اردیبهشت,1396)
اولین جلسه اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی در سال 1396 در روز سه شنبه 26/2/96 ساعت 12:30 در محل دفتر ریاست دانشکده و با حضور اساتید مشاور برگزار گردید.

  برگزاری جلسه نمایندگان شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی (چهارشنبه, 27 اردیبهشت,1396)
اولین جلسه مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی و نمایندگان آموزشی شورای صنفی در روز دوشنبه 25/2/96 ساعت 12در محل دفتر ریاست محترم دانشکده و با حضور رئیس دانشکده، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ، مدیران گروه های آموزشی و مسئول آموزش دانشکده پیرامون مسائل و مشکلات مطرح شده توسط دانشجویان برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
(ادامه اخبار)
جستجو
مقالات اعضای هئیت علمی دانشکده حداقل
حداقل

جزوات و منابع درسی اساتید

دات نت نیوک فارسی