کارشناس واحد

نام ونام خانوادگی : الهه قنبری
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر(گرایش نرم افزار)
ایمیلghanbari-m@medilam.ac.ir

ساعات ملاقات با دانشجو : از شنبه لغایت چهارشنبه ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر
ساعات ملاقات با اساتید : از شنبه لغایت چهارشنبه ساعت 8 صبح لغایت 14 عصر

جستجو