دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برگزاری آزمون آسکی دانشجویان ورود به عرصه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی

در تاریخ 12/6/96 آزمون پره عرصه آسکی  جهت دانشجویان ورود به عرصه  مامایی بانظارت گروه مامایی وسایر همکاران دانشکده پرستاری و مامایی در مرکز ارزیابی صلاحیت های بالینی دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید .

تعداد امتیازات: (1) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (157)
کد خبر: 13827