دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورود به عرصه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی

در تاریخ 12/6/96 جلسه توجیهی  ورود به عرصه  دانشجویان مامایی برگزار گردید .در این جلسه مدیر گروه مامایی در خصوص رعایت قانون و مقررات کار آموزی ها ، نوع واحدهای کار آموزی ،شیفت ها ، کشیک زایشگاه وتوانمندیهای مورد انتظار آنان و ایمنی محیط کار به دانشجویان توضیحاتی ارائه نمودند.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (106)
کد خبر: 13842