دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

جلسه بیست و یکم کارگروه تربیت نیروهای حدواسط در دانشکده پرستاری و مامایی

 جلسه  بیست ویکم کارگروه تربیت نیروهای حدواسط با محوریت بازنگری وارسال کورس های جدید کارگروه به وزارت، در محل دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی با حضور اعضای درون  گروهی کارگروه درتاریخ 11/6/96 برگزار گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (116)
کد خبر: 13844