دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

: برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای ویژه کارکنان پرستاری و پیراپزشکی استان توسط دانشکده پرستاری ومامایی

کارگاه اخلاق حرفه ای ، ویژه کارکنان پرستاری و پیراپزشکی استان در محل بیمارستان امام خمینی (ر ه) توسط دانشکده پرستاری ومامایی و با سخنرانی مدیر گروه معارف جناب آقای دکتر موسوی مقدم در روز دوشنبه مورخ  13/6/96 برگزار گردید
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (127)
کد خبر: 13845