دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 19/6/96 لغایت 22/6/96 )

- برگزاری جلسه پراتیک جهت آماده سازی ایستگاه مراقبت های پرستاری ویژه   ( ساعت 11:30  یکشنبه 19/6/96 )

- انجام انتخاب واحد دانشجویان  ( یکشنبه 19/6/   لغایت  چهارشنبه 22/6/96  )

- تجهیز و آماده سازی کلاس های دانشکده  ( یکشنبه 19/6/   لغایت  چهارشنبه 22/6/96  )

- درج برنامه های هفتگی کارشناسی و کارشناسی ارشد در سایت دانشکده  ( یکشنبه 19/6/96 )

- بارگذاری فایل های طرح دوره دروس اساتید در سایت دانشکده   ( یکشنبه 19/6/96 )

- تهیه و نصب کمد دیواری و تخت جهت مربیان بیمارستان آیت الله طالقانی   ( دوشنبه 20/6/96 )

- برگزاری جلسه پیش دفاع دانشجوی ارشد پرستاری خانم بستامی   ( ساعت 10- 8  دوشنبه 20/6/96 )

- پرینت کارنامه تحصیلی دانشجویان    ( دوشنبه 20/6/  لغایت سه شنبه 21/6/96   )

- نهایی نمودن برنامه کارآموزی نیمسال اول 97 96 دانشجویان مامایی    ( سه شنبه  21/6/96  )

- برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده     ( ساعت 12  سه شنبه 21/6/96  )

- برگزاری جلسه بازبینی و پایش برنامه عملیاتی   ( ساعت 10 صبح  سه شنبه 21/6/96 )

- - برگزاری جلسه دفاع نهایی دانشجوی ارشد پرستاری خانم بستامی   ( ساعت 12 - 10  سه شنبه 21/6/96 )

- ادامه رنگ آمیزی راهروهای کلاس های درس دانشجویان با نظارت امور عمومی دانشکده   ( حد اکثر تا سه شنبه 21/6/96 )

- تحویل نهایی ( سیستم روشنایی سیستم آبیاری و .... ) فضای پشت کلاس های آموزشی  ( سه شنبه 21/6/96 )

- برگزاری کارگاه مدیریت استرس برای کارکنان پرستاری و مامایی بیمارستان امام خمینی ( ره ) ( صبح   چهارشنبه 22/6/96 )

- برگزاری جلسه استاد مشاور  ( ساعت 30/11 چهارشنبه 22/6/96 )

- جـلسه مشترک کارگروههای بسته « توسعه راهبردی و مأموریت گرایی برنامه های آموزش های سلامت » دانشکـده پرستـاری ( ساعت 30/13  - 30-12   چهار شنبه 22/6/96 )

- نظارت بر  برگزاری آزمون فاینال دانشجویان مامایی در بالین  ( در طول هفته جاری )

- پیگیری چمن کاری فضای پشت کلاس های آموزشی دانشکده توسط امور عمومی دانشکده  ( در طول هفته )

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (107)
کد خبر: 13901