دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی

روز سه شنبه مورخ 21/6/96 جلسه شورای پزوهشی و کمیته مالی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف بررسی طرح های تحقیقاتی ارسالی توسط محققین و همچنین بررسی مالی طرح های تحقیقاتی در محل دفتر ریاست دانشکده و با حضور اعضای شورای پزوهشی دانشکده برگزار گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (76)
کد خبر: 13915