دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برگزاری جلسه پایش و بازنگری برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری و مامایی

دومین جلسه پایش و بازنگری برنامه عملیاتی دانشکده پرستاری و مامایی روز سه شنبه مورخ 21/6/96  در محل دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی و باحضور  ریاست ، معاون و مدیران گروههای آموزشی و مسئول EDO  دانشکده برگزار گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (109)
کد خبر: 13917