دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزشی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)

صبح روزشنبه مورخ 16/10/96 ، توسط مدیر گروه پرستاری از وضعیت آموزش بالینی   دانشجویان پرستاری وهمچنین وضعیت پاویونهای آنها دربیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) بازدید بعمل آمد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (87)
کد خبر: 15201