دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برگزاری شورای گروه مامایی در دانشکده پرستاری ومامایی

صبح روزدوشنبه مورخ 16/11/96  ، شورای گروه مامایی با حضور اعضاء هیئت علمی و مربیان آموزشی گروه با هدف بررسی مشکلات آموزشی گروه یادآوری وتاًکید در خصوص قوانین ومقررات حاکم بر کارآموزیها در محل دفتر مدیر گروه مامایی برگزار گردید .

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (123)
کد خبر: 15478