دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

بازدید مدیر گروه مامایی ازفیلد آموزش بالینی

صبح روز یکشنبه مورخ 26/1/97 ، توسط مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی دربیمارستان آیت آ... طالقانی با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (50)
کد خبر: 16005