دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

برگزاری سمینار دانشجویی « اداره خونریزیهای زایمانی » در گروه مامایی

روز یکشنبه مورخ 26/1/96 ، سمینار دانشجویی « اداره خونریزیهای زایمانی » توسط دانشجویان در عرصه مامایی ترم هشت درمحل کلاس آموزشی بیمارستان آیت ا... طالقانی (ره) با حضور مدیر گروه مامایی ومربیان آموزشی گروه مامایی برگزارگردید .  
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (48)
کد خبر: 16007