دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

بازدید مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی

روز یکشنبه مورخ 23/2/97 ، مدیر گروه پرستاری از فیلد آموزش بالینی بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) بازدید نمودند در این بازدید وضعیت کارآموزی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت .
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (42)
کد خبر: 16343