دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

بازدید معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و دیران گروه پرستاری و مامایی از بیمارستان شهدای زاگرس

صبح روز سه شنبه مورخ 25/2/97، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی و مدیران گروه پرستاری و مامایی از بیمارستان شهدای زاگرس بازدید نمودند.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (31)
کد خبر: 16345