دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام


[IRANDNN_PUBLISHSTARTDATE:dd]

بازدید مدیر گروه مامایی از فیلد آموزش بالینی

صبح روز یکشنبه مورخ 23/2/97، توسط مدیر گروه مامایی از کارآموزی دانشجویان مامایی در بیمارستان آیت ا.. طالقانی با هدف بررسی وضعیت آموزش بالینی دانشجویان بازدید بعمل آمد.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (28)
کد خبر: 16348