شماره: 16352
1397/02/26
بازدید ریاست دانشکده پرستاری و مامایی و ارزیابان شورای گسترش وزارت بهداشت

روز سه شنبه مورخ 25/2/97، ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی همراه گروه ارزیابی شورای گسترش وزارت بهداشت از بیمارستان امام خمینی ( ره)، بیمارستان تامین اجتماعی شهدای زاگرس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بازدید نمودند.
حق انتشار محفوظ است ©