شماره: 16558
1397/03/12
برنامه کاری دانشکده پرستاری و مامایی در هفته جاری ( 12/3/97 لغایت 13/3/97 )

- برگزاری جلسه کمیته امتحانات   ( ساعت  12/30 شنبه  12/3/97 )

- صدور ابلاغ کمیته امتحانات    ( شنبه و یکشنبه 12 و 13 /3/97 )

- تشکیل جلسه گروه پرستاری     ( ساعت 10 8  یکشنبه  13/3/97 )

- کارگاه  CPR  برای دانشجویان پرستاری ترم 8  -  سرکار خانم حدیث نظری ( ساعت 14 11 یکشنبه 13/3/97  )

- آماده سازی فضای فیزیکی برگزاری امتحانات ( کلاسهای درس ) با نظارت معاون آموزشی دانشکده

حق انتشار محفوظ است ©