شماره: 36404
1400/09/01
برنامه هفتگی دانشکده از 29 آبان تا3 آذر1400

ردیف

 مجری

عنوان

تاریخ / ساعت

1

معاون آموزشی

بازدید از کارآموزی دانشجویان

در طول هفته

پیگیری جمع آوری و ثبت مستندات اعتبار بخشی گروه پرستاری

2

معاون پژوهشی

پیگیری نهایی شدن پرونده فعالیت سالیانه اعضای هیئت علمی و امور مربوط به انتخاب پژوهشگر برتر در دانشکده

در طول هفته

3

مدیر گروه مامایی

برگزاری جلسه شورای گروه مامایی

در طول هفته

پیگیری جهت تجهیز  رختکن دانشجویان مامایی در بیمارستان طالقانی

4

اداره آموزش

اعلام دروس ترم آینده به کلیه مدیران گروه های آموزشی

در طول هفته

برگزاری امتحانات میان ترم دانشجویان

5

امور عمومی

تجهیز  رختکن آقایان بیمارستان امام خمینی ( ره)

در طول هفته

 

 

حق انتشار محفوظ است ©