اخبار گروه پرستاری
جلسه  گروه پرستاری ، روز شنبه مورخ 15/7/96 با حضور اعضای هیئت علمی با  هدف تمرکز  بر نامه های دریافتی گروه و نحوه حضور اعضا در جلسات در محل دفتر ریاست محترم دانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید .
چهارشنبه، 19 مهر 1396 - 10:54
مدیر گروه پرستاری روز شنبه مورخ 15/7/96 از ساعت 7:30 لغایت 10:30 صبح از وضعیت آموزش بالینی دانشجویان  و پاویون های آنها  در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) و مرکز بهداشتی درمانی شماره 11 یازدید بعمل آوردند.
چهارشنبه، 19 مهر 1396 - 10:53
در تاریخ 1/7/96 جلسه توجیهی ورود به عرصه  جهت دانشجویان ترم 7و 8 پرستاری و ترم 4 کارشناسی فوریت پزشکی با حضور اساتید و مربیان گروه پرستاری  و با تاکید بر رعایت قوانین و مقررات کارآموزی ها برگزار گردید.
یکشنبه، 02 مهر 1396 - 12:15
جلسه مربیان گروه پرستاری با تمرکز بر رعایت اصول و قوانین کارآموزی در ترم آینده در دفتر مدیر گروه پرستاری در تاریخ1/7/96 برگزار گردید.
یکشنبه، 02 مهر 1396 - 12:14
در تاریخ 7/6/96 در دفتر ریاست دانشکده جلسه گروه پرستاری با تاکید بر نحوه برگزاری آزمون آسکی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور اعضای هیئت علمی پرستاری و مربیان پرستاری برگزار شددر خصوص چگونگی اجرای آزمونها ،تعداد ایستگاهها و همچنین محتوای ایستگاهها و گروه بندی دانشجویان برای اجرای آزمون آسکی بحث ...
دوشنبه، 27 شهریور 1396 - 11:22
جلسه گروه پرستاری با حضور اعضای هیئت علمی و مربیان گروه در تاریخ  23/3/96 از ساعت 12:30 الی 13:30 با تاکید بر آزمون آسکی دانشجویان ترم 6 پرستاری ، در محل دفتر ریاست دانشکده  برگزار گردید.
پنجشنبه، 01 تیر 1396 - 11:25
جستجو