اعضای گروه

 

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی اساتید، بر روی نام آنها کلیک کنید

 

نام اساتید
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
مرتبه علمی
CV
Email
برنامه هفتگی
دکتر مصیب مظفری
دکتری
پرستاری
استادیار
 
لینک
دکتر حمید تقی نژاد
دکتری
پرستاری
استادیار
دکتر آرمان آزادی
دکتری
پرستاری
استادیار
 
لینک
دکتر معصومه شوهانی
دکتری
پرستاری
استادیار

shohani-m@medilam.ac.ir


 
لینک
دکتر معصومه اطاقی
دکتری
پرستاری
استادیار

otaghi-m@medilam.ac.ir 

لینک
 سارا محمدنژاد
کارشناس ارشد
پرستاری سالمندی
مربی
لینک
محمدرضا بسطامی
کارشناس ارشد
پرستاری ویژه
مربی
لینک
فروزان کامران
کارشناس
پرستاری
مربی
لینک دانلود
 
پروین احمدی
کارشناس
پرستاری
مربی
لینک دانلود
 
شیدا ایمانی
کارشناس
پرستاری
مربی
لینک دانلود
 
 فریدون صابری نژاد
 کارشناس  پرستاری مربی
 لینک دانلود
   لینک
مریم دلشادی
 کارشناس پرستاری
مربی
 لینک دانلود
  لینک
 

 

جستجو