طراحی سایت
اطلاعیه

 

قابل توجه دانشجویان پرستاری ورودی مهر 94

(تفکیک دانشجویان)

                                                                                      

جهت دسترسی به لاگ بوک و برنامه کارورزی به قسمت امور آموزشی گروه پرستاری مراجعه نمایید.

 

 دستورالعمل اجرایی آیین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین

 

لیست داشجویان شرکت کننده در برنامه یادگیری در جامعه

 


جستجو