طراحی سایت
طرح درس پرستاری

طرح دوره ترم 1 پرستاری

طرح  دوره اصول و مهارت های پرستاری ترم اول پرستاری - خانم محمدنژاد

طرح دوره بیوشیمی دانشجویان کارشناسی پرستاری - دکتر بساطی

طرح دوره میکروب شناسی دانشجویان کارشناسی پرستاری- آقای همتیان


 طرح دوره ترم دوم پرستاری

طرح دوره مفاهیم پرستاری دانشجویان کارشناسی پرستاری - دکتر شوهانی

طرح دوره پرستاری سلامت جامعه دانشجویان کارشناسی پرستاری - دکتر آزادی

طرح دوره ایمنی شناسی دانشجویان کارشناسی پرستاری - دکتر حسین زاده

 

طرح دوره ترم سوم  پرستاری

طرح دوره بزرگسالان سالمندان (1) دانشجویان کارشناسی پرستاری- دکتر شوهانی

طرح دوره سلامت فرد و خانواده دانشجویان کارشناسی پرستاری - دکتر اعظمی

طرح دوره روانشناسی فردی و اجتماعی دانشجویان کارشناسی پرستاری - دکتر کیخاوندی

 

 

طرح دوره ترم چهارم پرستاری

طرح دوره  بزرگسالان سالمندان (2) پرستاری ترم چهارم- دکتر تقی نژاد

طرح دوره روش تحقیق در پرستاری دانشجویان کارشناسی پرستاری- دکتر شوهانی

طرح دوره پرستاری کودک سالم دانشجویان کارشناسی پرستاری- خانم نظری

طرح دوره بهداشت جامعه 3 دانشجویان کارشناسی پرستاری - دکتر آزادی

طرح دوره پرستاری در اختلالات سلامتی مادر و نوزاد دانشجویان کارشناسی پرستاری - دکتر شریفی

دانش و جمعیت خانواده دانشجویان کارشناسی پرستاری - دکتر موسوی مقدم


 

طرح دوره ترم ششم پرستاری

 طرح دوره بهداشت روان(2) دانشجویان کارشناسی پرستاری گروه (1)- دکتر اطاقی

 طرح دوره بهداشت روان (2) دانشجویان کارشناسی پرستاری گروه (2)- دکتر اطاقی

طرح دوره مدیریت دانشجویان کارشناسی پرستاری گروه (1)- دکتر اطاقی

طرح دوره مدیریت دانشجویان کارشناسی پرستاری گروه (2)- دکتر اطاقی

طرح دوره مراقبت پرستاری در منزل دانشجویان کارشناسی پرستاری - گروه (1و 2)- دکتر شوهانی

طرح دوره بالینی مراقبت های ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری- خانم نظری

طرح دوره بحران و فوریت در پرستاری دانشجویان کارشناسی پرستاری گروه (2) - خانم محمدنژاد

طرح دوره پرستاری در بحران و فوریت دانشجویان کارشناسی پرستاری گروه (1) - آقای بسطامی

 

طرح دوره پرستاری راقبت های ویژه دانشجویان کارشناسی پرستاری - آقای بسطامی


طرح دوره ترم اول کاردانی فوریت پزشکی

طرح دوره اخلاق و مقررات حرفه ای دانشجویان کاردانی فوریت پزشکی - دکتر اطاقی

طرح دوره فیزیولوژی دانشجویان کاردانی فوریت- دکتر احمدی

آشنایی با سازمان های امدادی دانشجویان کاردانی فوریت - خانم محمد نژاد

طرح دوره میکروب شناسی دانشجویان کاردانی فوریت - آقای همتیان

طرح دوره فرآیند اطلاعات و عملیات فنی دانشجویان کاردانی فوریت- آقای بسطامی


طرح دوره ترم سوم کاردانی فوریت پزشکی

طرح دوره بهداشت روانی و فوریت های روانپزشکی دانشجویان کاردانی فوریت پزشکی- دکتر اطاقی

طرح دوره فوریت های پزشکی در بلایا دانشجویان کاردانی فوریت پزشکی - خانم محمدنژاد

طرح دوره فوریت های پزشکی در گروه های خاص دانشجویان کاردانی فوریت پزشکی- خانم محمدنژاد

طرح دوره فوریت در شرایط خاص دانشجویان کاردانی فوریت - آقای بسطامی

طرح دوره احیا قلبی ریوی پیشرفته دانشجویان کاردانی فوریت - آقای بسطامی

طرح دوره دانش و جمعیت خانواده دانشجویان کاردانی فوریت- دکتر موسوی مقدم


 

جستجو